Geesink GPM IV TH

PASSAR ÄVEN PERFEKT FÖR 3:e PARTS LYFTAR

Bakluckan förlängs och är förberedelser för mekaniska, hydrauliska och elektriska anslutningar för att underlätta för kärl lyftar från tredjepart. Med vår universella DIN ram kan en lift från andra leverantörer också monteras på vår GPM IV.

BEHÅLLARE OCH BAKLUCKA SPECIFIKATIONER

GPM IV TH Prestanda baklucka

1 TH

Specials – contact us to find out what else we can lift!

40L - 60L - 80L

Divided bins

Gaas containers

1700L DIN

1700L DIN

1700L DIN

Tillgängliga behållartorlekar för optimal insamling

HÖG OCH BRED

LÅG OCH BRED

0
Antal producerade enheter

Kontakta oss nu GPM IV TH

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

GPM IV TH Downloads

GPM IV Open Back / TH Spec sheet

GPM IV Open Back / TH Brochure

Varning

Geesinknorba (GNG) tackar dig för vissat intresse i våra produkter och tjänster online. Även om informationen på denna webbplats är så riktig och aktuell som möjligt sker ändringar i modeller, produktnamn, design, priser, bilder, tekniska och/eller prestandaspecifikationer eller annan information. Med reservation för förändringar. Det är omöjligt att helt utesluta fel i översättning. Med tanke på typen av produkter är det omöjligt att visa alla möjliga konfigurationer. Följaktligen kan inga rättigheter härledas från innehållet på denna webbplats. Innehåll som presenterats på denna webbplats får inte användas av andra partners utan skriftligt medgivade från Geesinknorba. För frågor rekommenderar vi att du kontaktar ditt lokata kontor (https://www.geesinknorba.com/contact/)