Geesink GPM IV KT1

KOSTNASEFFEKTIV OCH ANVÄNDARVÄNLIGT KRANLÖSNING

Denna kran med uppbyggd fångstratt är en ovärderlig hjälp för operatörer. Med hjälp av denna kranlösning kan hela insamlingsprocessen optimeras avsevärt. KT1 är en effektiv, kostnadseffektiv och användarvänlig lösning när underjordiska behållare behöver tömmas.

BEHÅLLARE OCH BAKLUCKA SPECIFIKATIONER

GPM IV KT1 Prestanda baklucka

1 KT1

The compatibility of underground containers depends on the configuration

contact us to find the best one for your route!

Specials – contact us to find out what else we can lift!

40L - 60L - 80L

Divided bins

Gaas containers

1700L DIN

1700L DIN

1700L DIN

Tillgängliga behållartorlekar för optimal insamling

HÖG OCH BRED

LÅG OCH BRED

0
Antal producerade enheter

Kontakta oss nu GPM IV KT1

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

GPM IV KT1 Downloads

GPM IV KT Spec sheet

GPM IV KT Brochure

Varning

Geesinknorba (GNG) tackar dig för vissat intresse i våra produkter och tjänster online. Även om informationen på denna webbplats är så riktig och aktuell som möjligt sker ändringar i modeller, produktnamn, design, priser, bilder, tekniska och/eller prestandaspecifikationer eller annan information. Med reservation för förändringar. Det är omöjligt att helt utesluta fel i översättning. Med tanke på typen av produkter är det omöjligt att visa alla möjliga konfigurationer. Följaktligen kan inga rättigheter härledas från innehållet på denna webbplats. Innehåll som presenterats på denna webbplats får inte användas av andra partners utan skriftligt medgivade från Geesinknorba. För frågor rekommenderar vi att du kontaktar ditt lokata kontor (https://www.geesinknorba.com/contact/)