För att säkra en grön planet till framtida generationer måste vi ändra våra vanor. Vi måste förändra vårt sätt att konsumera varor, och kanske ännu viktigare, vi måste ompröva och förbättra vårt sätt att hantera material och produkter, när de inte är brukbara längre.

Geesinknorba bidrar till en mer hållbar värld genom att tillhandahålla lösningar för insamling av avfall som erbjuder ett stort mervärde samt en låg TCO. Våra produkter och tjänster hjälper våra kunder att samla in och återvinna resurser på ett effektivt och säkert sätt … helt utsläppsfritt. Följ med på vårt uppdrag!

No. 1 Expert in Emission Free waste collection

Internationella regler och förordningar skapas, för fler innovativa alternativ. Zoner med låga utsläpp (LEZ) uppstår som syftar till att minska utsläppen av fina partiklar, kvävedioxid och (indirekt) ozon. Vi tror att alla enheter ska kunna samla in och hantera fler resurser till 2020 samtidigt som de är helt utsläppsfria! Som pionjärer inom avfall har vi utvecklat lösningar för hantering av elektriskt avfall sedan 2003. Vår teknik och våra produkter är redo att få en påverkan som är både positiv ekologiskt och ekonomiskt. Resultaten är här, det är dags att plugga in! 

HYBRIDFORDON

HELT ELEKTIRSKA FORDON

VÄTGASFORDON

Utmärkta avfallsuppsamlingsprodukterför all typ av insamling

Geesink GPM IV GEC

Geesink GPM IV GES

Geesink GPM IV GHC

Geesink GPM IV GAC 6010

Geesink GPM IV GAC 2510

Norba N2 LWS

Norba N4 LWS

Geesink GPM IV TH

Geesink GPM IV X-FORCE

Geesink GPM IV X - LIFT

Kiggen PD731 PTO

Geesink GPM IV KT1

Kiggen PD745 PTO

Geesink GPM IV KT2

Norba MF300 L200

Norba MF 300 TH

Norba MF300 L500

Norba MF 300 Open Back

Geesink GPM IV GCB

Geesink GPM IV Split Lift

Geesink GPM mini

Norba N4 L200

Norba N4 LWS

Norba N4 TH

Norba N2 L200

Norba N2 LWS

Geesink GPM IV KT2

Geesink GPM IV TH

Geesink GPM IV Open Back

Geesink GPM IV X - Lift

Geesink GPM IV X - Force

Small Business, hospitality, food

Industrial Waste Collection

Municipal, Transfer Stations

Våra produkter och tjänster erbuder hög kvalitet med fokus på säkerhet och användarvänlighet.

150 års erfarenhet och passion utgör DNA för vårt företag och våra produkter. GNG: s produkter och tjänster erbjuder enastående kvalitet, säkerhet och användarvänlighet. Vi följer principen ”kontinuerlig förbättring” för att säkerställa att vi uppfyller kundernas förväntningar. Alla våra produkter är konstruerade med hänsyn till kundernas krav och tar också hänsyn till gällande regler, det gör att våra produkter är anpassade för användning. Vårt internationella kvalitetsarbete följer ett QIRP-förfarande som kontinuerligt identifierar möjligheter att förbättra vår produktion. Vi är stolta över att vara certifierade med ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 procedurer och processer.

Alla våra internationella filialer och distributörer är nära anpassade till vår QA-avdelning. Våra centrala och lokala serviceavdelningar är också integrerade för att säkerställa högsta möjliga kundnöjdhet och upplevelse. Vi tar vårt företags sociala ansvar på allvar.