Norba MF300 TH

VIENS VIEDS TRANSPORTLĪDZEKLIS SAVĀC VAIRĀKAS ATKRITUMU STRAUMES

Aizmugurējais iekrāvējs Norba Multi Fraction piedāvā praktisku risinājumu: atkritumu savākšana atsevišķi. Korpuss sastāv no diviem atsevišķiem un noslēgtiem nodalījumiem, kurus var darbināt neatkarīgi. MF piedāvā plašu elastīgu transportlīdzekļu un dažāda veida pacēlāju klāstu, turklāt var tikt uzstādīti arī mūsu universālie DIN rāmja pacēlāji no citiem piegādātājiem.

KORPUSA & BAGĀŽAS NODALĪJUMA SPECIFIKĀCIJAS

MF300 TH Bagāžas nodalījuma veikstpēja

mfth

Specials – contact us to find out what else we can lift!

40L - 60L - 80L

Divided bins

Gaas containers

1700L DIN

1700L DIN

1700L DIN

Pieejamie izmēri optimālai atkritumu savākšanai

AUGSTS UN PLATS

0
Saražoto vienību skaits

Sazinies ar mums tagad MF300 TH

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

MF300 TH Downloads

Norba MF Spec sheet

Norba MF Brochure

Atruna

Geesinknorba (GNG) thanks you for showing interest in Geesinknorba (GNG) pateicas, ka izrādījāt interesi par mūsu produktiem un pakalpojumiem tiešsaistē. Lai arī informācija šajā vietnē ir pēc iespējas precīzāka un aktuālāka, izmaiņas modeļos, izstrādājumu nosaukumos, dizainā, cenās, attēlos, tehniskajās un / vai veiktspējas specifikācijās vai citai informācijai šajā vietnē tiek rezervētas vienmēr. Nav iespējams pilnībā izslēgt pārraides kļūdas. Ņemot vērā mūsu produktu  raksturu, nav iespējams parādīt visas iespējamās konfigurācijas, opcijas vai citas produkta funkcijas. Līdz ar to no šīs vietnes satura nevar atvasināt nekādas tiesības. Vietnes saturu nevar izmantot citas puses bez rakstiskas Geesinknorba piekrišanas. Ja jums rodas jautājumi, ieteicams sazināties ar vietējo birojuour products and services online. Although the information on this site is as accurate and current as possible, changes in models, product naming, designs, prices, images, technical and/ or performance specifications, or other information on this site are reserved at all times. It is impossible to completely exclude transmission errors. Considering the nature of our products it is impossible to display all possible configurations, options or other product features. Consequently, no rights can be derived from the content of this site. Content presented on this website may not be used by other parties without written consent of Geesinknorba. For questions we advise to contact your local office (https://www.geesinknorba.com/contact/)