Onlangs heeft Meerlanden deze GPM MINI met DAF FA officieel in gebruik genomen.

Meerlanden heeft in haar zoektocht naar een lichte en wendbare huisvuilwagen voor de GPM MINI gekozen. Ondanks het kleine formaat, behoudt de GPM MINI voldoende beladingscapaciteit voor een efficiënte afvalinzameling. Bovendien is GPM MINI uitgerust met tal van specificaties die de veiligheid, bruikbaarheid en bedieningscomfort aanzienlijk verhogen.

Meerlanden werkt samen met bedrijven, gemeenten en bewoners aan een schone en duurzame leef- en werkomgeving. Dit doet Meerlanden door de wijken schoon, heel en veilig te houden en door het afval innovatief in te zamelen en te verwerken.  Voor meer informatie ga ook naar www.meerlanden.nlMeerlanden 007

Meerlanden 006