“It is our mission to become a leading global company in the waste management industry by driving the decarbonisation of waste collection products and services”

We want to make our world a better and more Tahame muuta maailma paremaks ja jätkusuutlikumaks kohaks, kus elada. Luua maailma, kus hoolitseme oma ressursside eest paremini ja säästame sellega väärtuslikku aega. Seetõttu projekteerimine, tarnime ja hooldame jäätmetööstuse jaoks uuenduslikke jäätmekogumislahendusi. Meie kolm tugevat kaubamärki – Geesink, Norba ja Kiggen – pakuvad klientidele ainulaadset efektiivsust, tõhusust ja kasutusmugavust, vähendades samas nende omamisega seotud kogukulusid. Ühinege meie missiooniga!

Vision

Sprocket mission new

Maailma säästvamaks muutmine jäätmekäitlustööstuse juhtiva ülemaailmse ettevõttena.

Mission

Sprocket vision new

Me projekteerime, tarnime ja hooldame jäätmekäitluslahendusi, mis aitavad meie klientidel muuta maailma paremaks ja jätkusuutlikumaks kohaks, kus elada. Võimaldame oma klientidel säästa väärtuslikke ressursse, pakkudes kvaliteetseid tooteid, mis on ainulaadselt efektiivsed, tõhusad ja mugavad kasutada. Töötame välja uusi lahendusi, et olla samm ees tulevikuvajadustest.

Company Goals

sprockets vision model Company goals N4

Ettevõttena on meie eesmärgiks:

 • värvata suurepäraseid töötajaid;
 • tekitada klientides rahulolu;
 • saada jäätmekäitluse alal tipptasemel autoriteediks;
 • arendada meie jätkusuutlikkusele suunatud konkurentsieelist;
 • edendada jätkusuutlikkust.

ETTEVÕTTE SOTSIAALSE VASTUTUSE EDENDAMINE

Ettevõtte profiil

0
prügiveokite tootmisrajatis
0
Jäätmepresside tootmisrajatis
0
teeninduste asukohta
0
Teenindussõidukit
0
Varuosade ladu
0
Töötajat
0
Riiki
0
Prügiveokit (töös)
0
Jäätmepressi (töös)

JÄTKUSUUTLIKU TULEVIKU LOOMINE JÄÄTMEKOGUMISE JA RESSURSSIDE KÄITLEMISE VALDKONNAS

Ettevõtte sotsiaalne vastutus

Alates Geesinknorba asutamisest 19. sajandi lõpul on ettevõtte peamiseks prioriteediks olnud inimesed ja keskkond. Organisatsioonina hoolitseme nii planeedi, inimeste kui kasumi eest, mis on ettevõtte sotsiaalse vastutuse kolm alustala. See tähendab, et tegutseme eetilisel ja läbipaistval viisil, panustades ühiskonna tervisesse ja heaolusse. Järgime praktikas ja võimalikult optimaalselt standardit ISO 26000, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud sotsiaalse vastutuse juhis. Ja mõistagi läheme veelgi kaugemale …

Planeet: kirjeldab, kuidas me tegeleme keskkonnakaitsega ja arendame oma klientide jaoks pidevalt nii ennast kui oma tooteid, et anda positiivne panus keskkonnakaitsesse.
Inimesed: kirjeldab, kuidas me hoolitseme oma inimeste eest, näeme ette tulevikku ning kuidas meie eesmärgiks on parandada nende inimeste elu, kes meie tooteid või teenuseid kasutavad.
Kasum: kirjeldab, kuidas me arendame oma jätkusuutlikkusele suunatud konkurentsieelist ja üritame parandada meie klientide ärimudelit, suurendades pidevalt oma toodete kasutusmugavust ja langetades nende omandikulu.

KESKKONNAKAITSE – ETTEVÕTTE STRATEEGIAD

 • Oleme pühendunud oma protsesside, materjalide ja energiakasutuse pidevale täiustamisele, et vähendada õhu, vee ja pinnase saastet ning jäätmeid. Meil on ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaadid.
 • Meil on olemas aktiivne ja praktiline strateegia oma tehases energiatarbimise ja meie CO2 jalajälje vähendamiseks.
 • Kasutame üle kogu maailma inimestega kohtumiseks uusimat kommunikatsioonitehnoloogiat ja väldime tarbetut reisimist.
 • 2018. aastal võtsime kasutusele IT-lahenduse, mis edendab protsessi läbipaistvust tootmisüksuses. Selle tulemuseks on märkimisväärselt väiksem paberi kasutamine.
 • Edendame protsessi pidevat täiustamist, et suurendada efektiivsust ja tõhusust, mille tulemuseks on kõrgema kvaliteediga tooted.

KESKKONNAKAITSE – TOOTED JA TEENUSED

 • Pakume oma klientidele ja kasutajatele tipptasemel jäätmehalduse lahendusi, mis annavad olulise panuse ressursside jätkusuutlikku kasutamisse ning keskkonna- ja kliimakaitsesse.
 • Meie tooted on põhimõtte „Vähem CO2, vähem kütust, vähem müra“ nähtav ja kuuldav tõestus.
 • Tänu vastupidavale inseneritööle ja tootmisele on meie tooted unikaalselt kestvad ning pärast oma eluea lõppu 99,3% ulatuses ringlusse võetavad.
 • Tööstusharu juhtiv arenguvõimekus elektriliseks jäätmete kogumiseks ja käitlemiseks – enam kui 15 aastat kogemust hübriid- ja täiselektriliste autodega.

TÖÖJÕUGA SEOTUD PRAKTIKAD

 • Suhtume lugupidavalt kõigisse riiklikesse ja kultuurilistesse aspektidesse igas riigis, kus me tegutseme.
 • Keeldume aktsepteerimast mistahes kujul sunniviisilist tööd.
 • Meil on lisaks kollektiivlepingutele ka raamistik, kus osalevad meie töötajad. Selle eesmärgiks on luua turvaline ja tervislik keskkond sotsiaalse dialoogi pidamiseks.
 • Pakume oma võimaluste piires töötajatele kohustuslikke ja soovituslikke koolitusi.
 • Pakume oma klientidele ja kasutajatele ohutuid jäätmehaldamise lahendusi kooskõlas uusimate tehnikate ja ohutusstandarditega.
 • Töötajatele pakume võimalust ühineda spordiklubiga märkimisväärse allahindlusega, et parandada nende vitaalsust ja tervist.

KOGUKONNA KAASAMINE JA ARENG

 • Hoiame struktuurseid kontakte kohalike ja piirkondlike organisatsioonidega, et tõsta noorte teadlikkuse taset ja innustada neid huvituma karjäärist tehnoloogia valdkonnas. Meie eesmärk on täita võimalikult palju ametikohti kohalike inimestega.
 • Teeme koostööd koolide ja ülikoolidega, et edendada ja arendada teadmisi kogukonnas.
 • Toetame võimalusel kohalikke sotsiaalseid algatusi. Oleme arvamusel, et kohaliku kogukonna toetamine on oluline. Pakume selleks ressursse ja/või korraldame tegevusi ning edendame jätkusuutlikku ja keskkonnasõbralikku käitumist ning teadlikkust.

Toetame Hollandi metsakomisjoni korraldatavat välitegevuste päeva (Noordoostpolder Buitendag). Välitegevuste päeva korraldab Noordost Polder Hollandis. Selle raames toimub laiaulatuslik lastele suunatud üritus, mille käigus saavad lapsed kogeda looduse keskel viibimise imesid. Kuna see toimub meie tagahoovis, on meil hea meel üritust toetada. Ürituse teiseks oluliseks elemendiks on hariduslik aspekt. Lapsed saavad rohkem teada puude ja keskkonna kohta. Lisaks korraldatakse mitmeid harivaid tegevusi, näiteks linnupesade ja puuonnide ehitamist looduslikest ressurssidest. Samuti edendatakse ühiselt mängimist. Meie ettevõtte väärtustega seostub iseäranis tugevalt keskkonnateadlikkuse arendamine laste seas, mistõttu oleme uhked, et saame ühe peasponsorina seda üritust toetada.

ÕIGLASED TEGUTSEMISTAVAD

 • Me ei salli korruptiivset käitumist ja rakendame selle vältimiseks sobivaid ettevaatusabinõusid.
 • Hindame oma tarnijate panust. Loome usaldusväärsed suhted kõigi oma tarnijatega.
 • Edastame siin toodud põhimõtted ka oma tarnijatele ja kutsume neid üles samu põhimõtteid järgima.

VÄLJAPAISTEV TOODETE KVALITEET JA VASTUPIDAVUS

 • Meil on kasutusel üks jätkusuutlik ja läbipaistev juhtimissüsteem, mis on keskendunud kultuurile ja mõtteviisile, kus kõrgetel kvaliteedistandarditel, pideval kvaliteedi täiustamisel ja kliendirahulolul on suur prioriteetsus ning need on osa protsessist.
 • Meie jäätmehaldamise lahendused on vastupidavad ning välja töötatud ja projekteeritud selliselt, et tagada pikem toote elutsükkel ja sellega seonduvalt madalam omandikulu.
 • ISO 9001 on rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteeditagamise standard, mis näitab klientidele, et oleme pühendunud kvaliteedile ja suudame rahuldada nende kvaliteedivajadusi. Meil on olnud ISO 9001 standard alates aastast 1994 ning nüüd on meid tunnustatud ka täiustatud ISO 9001:2015 standardiga.
 • Lisaks on meil ISO 14001:2015 sertifikaat. Samuti vastame UTAC-i ja COP-i nõuetele.
 • Oleme väljaspool Prantsusmaad ainus tootja, kes on sertifitseeritud vastavalt rangetele UTAC-i standarditele.
 • Teistes riikides on meil COP-i sertifikaat, mis tähendab täielikult sertifitseeritud toodet (tüübikinnitusega).
 • See näitab, et meid tooted vastavad kõrgetele kvaliteedistandarditele, kaitsevad keskkonda ning nende inimeste tervist ja ohutust, kes meie toodetega töötavad.
 • Tooteohutus on ülimalt oluline. Seetõttu oleme ühinenud mitme Euroopa tehnilise komiteega. Mitmed meie turvasüsteemid on integreeritud Euroopa ohutusstandarditesse.

Ettevõtte ajalugu – peaaegu 150 aastat edukat tegutsemist

timeline_pre_loader

2018 – ETTEVÕTTE GEESINKNORBA GROUP KAUBAMÄRGI MUUTMINE

 

 

 

 

Aastal 2018 viis Geesinknorba läbi oma ettevõtte identiteedi muutmise. Uus identiteet keskendub rohkem probleemilahendamise võimekusele ja tipptasemel jäätmehalduse teenustele.

 

2017 – FIRION INVESTMENTS

Aastal 2017 omandas Geesinknorba Firion Investments. Geesinknorba ning selle tipptasemel tehnoloogilised jäätmekogumisarendused ja tootmisvõimalused sobivad ideaalselt selle Green-Tech-portfelli.

2012 – MUTARES OMANDAS GEESINKNORBA

 

 

2012. aastal omandas Geesinknorba restruktureerimise spetsialist Mutares.

2009 – PLATINUM OMANDAS GEESINKNORBA

Aastal 2009 omandas Geesinknorba börsivälistesse ettevõtetesse investeeriv ettevõte Platinum Equity USA-st. Platinum toimis stabiilsete rahavoogude ärimudelil.

2001 – OSHKOSH OMANDAS GEESINKNORBA

2001. aastal võttis Geesinknorba üle USA erisõidukite tootja Oshkosh. Eesmärk oli omandada atraktiivne positsioon Euroopa autoturul.

1995 – KONTSERNIGA ÜHENDATI KIGGEN

Kiggen Compactors asutati 1925. aastal Hollandis ning ettevõte on tuntud oma vastupidavate ja kõrgekvaliteediliste jäätmepresside poolest, mis on erakordselt kestvad. Liites Kiggeni ja selle tooted meie kontserniga rikastas Geesinknorba oma portfelli ning hakkas kasu saama toodete ja teenuste sünergiast.

1960 – POWELL DUFFRYN

60ndatel ostis pereettevõtte Geesinki Ühendkuningriigis Powell Duffryn Holdings.

1913 – ROOTSIS ASUTATI NORBA

 

 

Norbast sai prügiveokite turuliider Skandinaavias.

Võtke ühendust!

null