Kui me soovime tagada tulevastele põlvkondadele rohelise planeedi säilimise, peame muutma oma harjumusi. Peame muutma oma tarbimisharjumusi, aga mis veelgi olulisem, peame ümber mõtestama ja parandama materjalide ja toodetega ümberkäimist pärast seda, kui me neid enam ei vaja. 

Geesinknorba panustab jätkusuutlikumasse maailma pakkudes jäätmekogumislahendusi, mis pakuvad olulist lisandväärtust ja madalat kogu omamiskulu. Meie tooted ja teenused aitavad klientidel koguda ja taastada ressursse kõige efektiivsemalt, jätkusuutlikumalt, ohutumalt ja… täiesti heitmevabalt! Ühinege meie missiooniga! 

Number 1 ekspert heitmevabas jäätmete kogumises

Rahvusvaheliste reeglite ja määrustega püüeldakse innovaatiliste alternatiivide poole Tekivad madala heitkoguste tasemega tsoonid (LEZ), mille eesmärk on vähendada peenosakeste, vääveldioksiidi heiteid ja (kaudselt) osoonikihi kahanemist. Usume, et 2020. aastaks peaks kõik sõidupargid olema suutelised koguma ja haldama rohkem ressursse, olles samas täielikult heitmevabad! Teerajajatena jäätmevaldkonnas oleme juba alates 2003. aastast loonud ja arendanud elektrilisi jäätmehalduslahendusi. Meie tehnoloogia ja tooted on valmis, et avaldada positiivset ökoloogilist ja majanduslikku mõju. Tulemused on siin, aeg on ühineda!

HÜBRIIDSÕIDUKID

PUHTELEKTRILISED SÕIDUKID

VESINIKSÕIDUKID

Suurepärased jäätmekogumise tooted mis tahes tüüpi kogumiseks

Geesink GPM IV GEC

Geesink GPM IV GES

Geesink GPM IV GHC

Geesink GPM IV GAC 6010

Geesink GPM IV GAC 2510

Norba N2 LWS

Norba N4 LWS

Geesink GPM IV TH

Geesink GPM IV X-FORCE

Geesink GPM IV X - LIFT

Kiggen PD731 PTO

Geesink GPM IV KT1

Kiggen PD745 PTO

Geesink GPM IV KT2

Norba MF300 L200

Norba MF 300 TH

Norba MF300 L500

Norba MF 300 Open Back

Geesink GPM IV GCB

Geesink GPM IV Split Lift

Geesink GPM mini

Norba N4 L200

Norba N4 LWS

Norba N4 TH

Norba N2 L200

Norba N2 LWS

Geesink GPM IV KT2

Geesink GPM IV TH

Geesink GPM IV Open Back

Geesink GPM IV X - Lift

Geesink GPM IV X - Force

Small Business, hospitality, food

Industrial Waste Collection

Municipal, Transfer Stations

VÕI TUTVUGE KÕIGI MEIE JÄÄTMEKOGUMISE TOODETEGA!

Meie lahendused pakuvad märkimisväärset kvaliteeti, ohutust ja kasutushõlpsust!

150 aastat kogemust ja kirg moodustavad meie ettevõtte ja toodete DNA. GNG tooted ja teenused pakuvad märkimisväärset kvaliteeti, ohutust ja kasutushõlpsust. Järgime põhimõtet „järjepidev parandamine“, et tagada kliendi ootustele vastamine. Kõik meie tooted on välja töötatud pidades silmas klientide nõudlust ja ühtlasi viimaseid reegleid ja määruseid. Seega on meie tooted kasutuskõlblikud ja täidavad oma eesmärki. Meie keskne kvaliteeditagamise osakond järgib kvaliteedi intsidendi lahendamise plaani (QIRP), mis teeb järjepidevalt kindlaks võimalusi, kuidas tootmist parandada. Meie tooted ja teenused on uhkelt sertifitseeritud kooskõlas standardiga SO 9001:2015, ISO 14001:2015.

Kõik meie rahvusvahelised harukontorid ja turustajad tegutsevad kooskõlas meie kvaliteeditagamise osakonnaga. Meie kesksed ja kohalikud teenindusosakonnad on samuti kaasatud, et tagada kõrgetasemeline kliendikogemus ja rahulolu. Lisaks võtame tõsiselt ettevõtte ühiskondlikku vastutust.