16
Jan

Finns även för nedgrävda behållare som alternativ till komplett kranbil.
Ni använder befintlig bil med kran och kroksystem, och en Kiggen anpassad för nedgrävda system.

zweden kiggen

Kiggen finns även att köpa som begagnad eller leasa.

foto kiggen Sweden