17
Oct

Norba AB har den 17 oktober haft revision av DNV gällande ISO 9001 och 14001. Revisionen resulterade i inga avvikelser.

Endast 4 mindre observationer gällande förbättringspunkter gjordes.