full
border
http://www.geesinknorba.com/wp-content/themes/anya-installable/
http://www.geesinknorba.com/sv//
#98c03c
style2

Impressum

Legal information

Norba AB, ett bolag i GeesinkNorba-gruppen
Tel 0480-42 74 00

Styrelse

  • Jens Becker, Styrelseledamot
  • Ruurd de Jong, Styrelseordförande

Kompletterande information

Organisationsnummer: 556012-0882
Moms-/ VAT registreringsnummer: SE556012088201

Ansvarsbegränsning

Trots att stor omsorg har lagts på utvecklingen av denna webbplats lämnar Norba AB inga garantier eller åtar sig något ansvar angående punktlighet, noggrannhet eller fullständighet för den givna informationen. Denna ansvarsbegränsning gäller även information på webbplatser som besöks genom länkar från Norba AB:s webbplats. Norba AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra eller lägga till information på denna webbplats.

Norba AB lägger stor vikt vid att begränsa driftstörningar på grund av tekniska problem till ett minimum. Oaktat det kan Norba AB inte garantera att data och information på websajten tillhandahålls är felfri beträffande såväl format som innehåll.

Norba AB åtar sig inget ansvar för skador eller problem som kan uppstå på grund av användandet av denna webbplats eller andra webbplatser som besöks genom länkar från oss.

Text, bilder och grafiska objekt skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning. Ingen del av innehållet på denna webbplats får reproduceras, kopieras eller distribueras utan föregående skriftligt tillstånd från GeesinkNorba.

scroll
Loading posts...
link_magnifier
#949a9d
on
fadeInDown
loading
#949a9d
off