18
Jul

GeesinkNorba har utsett Jens Becker till ny VD, från 1 juli 2016. Becker tar över ansvaret från Gunther H. Wertheim, som kommer att ansvara för GeesinkNorbas internationella utveckling som Managing Director International Expansion.

Vår nya VD strävar framförallt efter att ytterligare öka den totala effektiviteten och produktkvaliteten. ”Total cost of ownership är nyckeln till att vinna kunder i vår bransch. Våra produkter måste uppfylla kundernas krav på produktkvalitet och vårt servicenätverk fokuserar på noll stilleståndstid och nöjda kunder”, säger Becker. ”För att vinna kundens förtroende finns det bara en lösning – att hela tiden tillhandahålla en bättre lösning för deras behov”.

Becker är 41 år gammal och har 12 års ledningserfarenhet. Under större delen av sitt yrkesliv har han ägnat sig åt ledning och omstrukturering av internationella företag. Som Ordförande för Artmadis ledde han Frankrikes största grossistföretag inom hem- och köksutrustning. Med samma framåtanda strävar han nu efter att stärka GeesinkNorbas ledande position ytterligare.

Dessutom utsågs Ruurd de Jong till Ekonomichef, från samma dag. De Jong har arbetat för vårt företag som Ekonomidirektör för gruppen sedan 2014.

New CEO for GeesinkNorba_v2