27
Oct

Tänk att så enkla åtgärder kan ge så stora ekonomiska och arbetsmiljömässiga fördelar, så som rätt hantering av utrustningen.

I Visby Tunga Fordons lokaler höll Norba en genomgång kring vikten med Daglig tillsyn och förebyggande åtgärder. Det var oerhört kul att se att så många av de chaufförer som dagligen arbetar med sophanteringen på Gotland samlade och med sådan entusiasm ta sig an tips och idéer.

Vi vill även tacka Gotlands Åkericentral och dess medlemmar, samt Visby Tunga Fordon för hjälp och stöd till denna gemensamma aktivitet.

Teamet från Norba

norba_1norba_2