15
Jun

Har man råd att välja ett sk 4-fack system? Ett system som inte bara är dyrare än likvärdiga sorteringssystem utan även blir dyrare i investeringar och avgifter när man jämför tänkt mot verklig kostnad. Frågan väcks nu om det är rimligt att låta ett avfallsinsamligs systemen få växa sig så dyrt att det konkurrera med andra viktiga investeringar och satsningar i kommunerna.

Så här skriver Trelleborg Allehanda i en artikel från 20150523.

”10 miljoner dyrare. Det nya systemet för hushållsavfall, där abonnenterna sortera själv hemma, har blivit en ekonomisk smäll för Trelleborgs kommun.”

”Även driftskostnaderna ökar med 2.9 miljoner kronor årligen”

Artikel Trelleborgs Allehanda 20150526

I en nyligen publicerad utredning bedöms miljönyttan/vinsten som liten av att inför 4-fack system.
Den jämförs med miljönyttan av en rad andra enklare och billigare åtgärder som ger samma miljönytta eller större.