12
Sep

Afgelopen week heeft GeesinkNorba samen met Best Trucks twee nieuwe voertuigen af mogen leveren aan Klok Containers in Rotterdam. Deze voertuigen zijn ter vervanging en verduurzaming van het bestaande wagenpark en voldoen aan de modernste eisen van de hedendaagse afvalinzameling. De wagens zijn in feestelijke sfeer aan de medewerkers van het bedrijf afgeleverd.

Klok Containers is onderdeel van Shanks Nederland en zamelt jaarlijks een grote hoeveelheid afval in bij diverse bedrijven en organisaties. In de afgelopen periode heeft Shanks een uitgebreid traject doorlopen om voertuigen te selecteren voor de vernieuwing van het wagenpark. Belangrijke doelstellingen daarbij waren verbetering van kwaliteit en veiligheid, verduurzaming en uniformering van het wagenpark en een hogere kostenefficiëntie. De wagens van GeesinkNorba voldeden ruimschoots aan deze eisen en mocht GeesinkNorba deze nieuwe achterladers leveren.

De nieuwe voertuigen worden ingezet voor de inzameling van bedrijfsafval. De GPM IV achterlader voorzien van een GHC belading is uitermate geschikt voor de lediging van de grote HKE containers. Het DAF chassis is uitgerust met een Euro 6 motor, de schoonste variant die op dit moment beschikbaar is voor grote inzamelvoertuigen. Met deze nieuwe voertuigen laat Shanks zien dat ze investeren in een duurzamere samenleving.

Voor meer informatie ga ook naar: www.klokcontainers.nl

klok klok_2