29
May

Eind maart 2017 heeft GeesinkNorba vol trots de eerste volledig elektrische huisvuilwagen gepresenteerd. De burgemeester van de Noordoostpolder, de heer Aucke van der Werff, was hierbij als één van de gastsprekers aanwezig. De lancering van deze innovatie was mede de aanleiding voor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder om een bezoek te brengen aan GeesinkNorba. Dit bezoek vond plaats op dinsdag 16 mei jl.

Na het openingswoord van de CEO van GeesinkNorba, Jens Becker, is stil gestaan bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen van het bedrijf. Ideeën zijn uitgewisseld om te kijken waar beide partijen elkaar kunnen aanvullen en versterken. De verbindingen die beide partijen voor ogen hebben, raken zowel de werkgelegenheid als verdere economische ontwikkelingen in de regio.

Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding door de fabriek, waarbij de medewerkers van de Constructie en Montage hun dagelijkse werkzaamheden en vakmanschap hebben getoond.

Meer informatie over de productlancering van de volledig elektrische achterlader vindt u hier.

Bezoek burgemeester bij Geesink